Stanglahner
Bildnummer: 140626-03
Kamera: Alpa STC mit Phase One P45+
Objektiv: Schneider/Alpa Apo-Switar 5.6/36 mm XL


Druckformat A3
38,0 x 22,7 cm
€ 120,-


Druckformat A2
55,4 x 33,1 cm
€ 256,-


Druckformat A1
87,0 x 52,0 cm
€ 633,-